လသားဝမ်းချုပ်ခြင်း

by: Daw Su War Lwin
 0 comments  6 love

သားသားက ၂ လနဲ့ ၈ ရက်ပါ  ၁ လ ေကျာ် လောက်ကတည်းက ဝမ်းသွားတာ ၅ ရက်တခါ နောက် ၁၀ ရက် တခါ နောက် ၁၄ ရက်ထိမသွားလို့ ဝမ်းချူလိုက်ရပါတဟ် ခနခန ဝမ်းမချူခြင်ပါဘူး  သဘာဝအတိုင်းဝမ်းသွားေအာင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါလဲ ဆောင်ရန် ေရှာင် ရန် လေးတေသိချင်ပါတဟ် Do you have questions?     Send topic