ဆင္တုပ္ေကြး

by: Theingi Aung
 1 comments  0 love

ဆရာ

၃၇ ပတ္ ထဲမွာပါ

ဆင္ိတုပ္ေကြး ျဖစ္ေနလို႕ပါ

စိုးရိမ္ရလား

ေျဖေပးပါဦးရွင့္ါ


Dr.K
Dr.K
Post on: 09:32, 24/09/2019
ကိုယ္ဝန္ကာလ မွာ ဖ်ားနာ ရင္ ဆရာဝန္ နဲ႔ ျပ သ စစ္ေဆး ကုသ... see more

Do you have questions?     Send topic