ငိုေနရင္း တက္သြားရင္ဘာလုပ္ရမလဲ

by: Hline Ei Phyu
 1 comments  0 love

ကေလးက ငိုခဲပါတယ္ ငိုရင္လည္းတစ္ကိုယ္လံုးျပာႏွမ္းသြားေအာင္ငိုလို႔ အကယ္၍ငိုေနရင္းတက္သြားရင္ အေရးေပည္ဘာလုပ္ရမလဲ႐ွင့္


Dr.K
Dr.K
Post on: 16:34, 05/08/2018
ငိုခ်ိန္ မွာ ျပာျပာ သြားတယ္ဆို ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ႐ွိလား ေမေမေရ။ တက္သြားရင္ ကေလး... see more

Do you have questions?     Send topic