ခေလးေလး ေျခေထာက္ေလးေတက နည္းနည္းေကြးေနတာ ပံုမွန္ဘဲလားရွင့္

by: Chaw Su
 0 comments  1 love

သားေလးက ေလးလသားပါ ၊ ေုခေထာက္ေလးက ေျခမ်က္စိနားေလးက အေျဖာင့္မဟုတ္ဘဲ နည္းနည္းေလးအတြင္းကိုေကြးေနတာေျခခြင္သြားမလား စိုးရိမ္ ေနလို႔ပါ ၊ ဆရာဝန္ျပၾကည့္ဖို႔လိုအပ္လား ? ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးရမလဲရွင့္Do you have questions?     Send topic