ကေလးနို့ဘူးတိုက္ျခင္း

by: Shwe Sin
 1 comments  0 love

ကေလးက ၄ လထဲဝင္ပါပီ ေမြးစတုန္းကမိခင္က နို့ေကာင္းေကာင္ဒမထြက္တာေျကာင့္နို့မွူန့္တိုက္ရငိး ကေလးက နိူ့ဘူးစို့တတ္သြားပါတယ္ရွင့္ ၂လေနေတာ့ သူ့အလိုလို နို့ဘူးကိုသိပ္မစိူ့ေတာ့ပဲ တိုက္ရင္ လွ်ာနဲ့တြန္းတြန္းထုတ္လို့ မိခင္နို့ပဲတိုက္ေနေတာ့တာ ဒါေပမဲ့ မိခငိကလဲ ခု ကေလး ၄လထိ နို့ကသိပ္မေကာင္းဘူးရွင့္ ကေလးနို့မဝဘူးထငိရင္ေတာ့ အိပ္ေပ်ာိေနတုန္း နိူ့ဘူးတိုက္ရင္စို့ပါတယိရွငိ့ နိုးေနရငိေတာ့လံူးဝမစို့ေတာ့ဘူး သူ့အရြယ္နဲ့သူ ရသင့္တဲ့ ပမာဏကိုမရမွာစိူးလိူ့ပါရွငိ့ ခု ၄လထဲမွာပါ ေပါင္ခ်ိန္တာ ၁၃ေပါင္ရွိပါတယ္ရွင့္ 


Dr.K
Dr.K
Post on: 12:56, 20/08/2019
မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း အသက္ေျခာက္လအထိ တိုက္ေပးပါေမေမေရ။ အသက္ေလးလ မွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကပံုမွန္ပါပဲေမေမေရ။ လစဥ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကို... see more

Do you have questions?     Send topic