ကိုယ္​ဝန္​8ပါ႐ွင္​့အ​ေရၾကည္​​ေတြဆင္​း​ေနလို႔စိုးရိမ္​းရလား႐ွင္​့

by: Mee Nge
 1 comments  0 love

ကိုယ္​ဝန္​8ပါ႐ွင္​့အ​ေရၾကည္​​ေတြဆင္​း​ေနလို႔စိုးရိမ္​းရလား႐ွင္​့


Dr.K
Dr.K
Post on: 10:37, 16/12/2019
ကိုယ္၀န္လရင့္ လာခ်ိန္ မိန္း မကိုယ္မွ ေရဆင္း ေသြးဆင္း လာရင္ သားအိမ္ေခါင္း ပြင့္ကာ ေမြးလာႏိုင္ေသာ... see more

Do you have questions?     Send topic