ကိုယ္အေလးခ်ိန္

by: Ni Lar
 0 comments  0 love

ဆရာက်ြန္မကိုယ္ဝန္၉ပတ္ေက်ာ္ပါျပီက်ြန္မကဝေတာ့ေမြးတဲ႕အခါအခက္အခဲျဖစ္နိုင္လားဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမလဲသိခ်င္ပါတယ္Do you have questions?     Send topic