ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သက္တမ္း (၂)ပတ္

by: Khin Nyein Lwin
 0 comments  6 love

(၂) ပတ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္က ကိုယ္ဝန္ရွိတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ကိုယ္ဝန္သက္တမ္း (၁) ပတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးကာလမွာ သေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မရွိေသးေပမယ့္ မ်ိဳးေအာင္ခဲ႔ရင္ သေႏၶသားေလာင္း ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ မ်ိဳးဥကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ အရင္အပတ္အတြင္း estrogen ႏွင့္ progesterone ေဟာ္မုန္း ပမာဏ တိုးလာျခင္းက သေႏၶသားေလာင္း မ်ိဳးဥကို အေထာက္အကူျပဳေပးတဲ့ အသားစတစ္႐ွဴးမ်ားကို ေသြးေၾကာမွ တစ္ဆင့္ သားအိမ္အတြင္းသို႔ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ  မ်ိဳးဥအိမ္အတြင္းရွိ Follicles လို႔ေခၚတဲ့ မ်ိဳးဥေတြက အရည္အိတ္မ်ားအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ဒုတိယအပတ္ ကာလအစမွာ ( ၂၈ရက္ စက္ဝိုင္းရဲ႕  ၁၅ ရက္ အၾကာ ) သေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။  ဒီအခ်ိန္မွာ follicle မွ ကြဲထြက္လာေသာ မ်ိဳးဥမ်ားက မ်ိဳးအိမ္မွ သားအိမ္ျပြန္ အတြင္းသို႔ ေရြ႕လ်ားသြားပါတယ္။ ( သေႏၶတည္ျခင္းကာလက အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ-ရက္ေပါင္း ၂၈ ရက္၏ ၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲေလ႔ရွိပါတယ္။ )

ေနာက္ (၂၄) နာရီအတြင္း သန္းေပါင္း (၂၅၀) နီးပါရွိတဲ့ သုတ္ေကာင္ေတြထဲက တစ္ေကာင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးမအဂၤါကတစ္ဆင့္ သားအိမ္ ႏွင့္ သားအိမ္ျပြန္ကို ျဖတ္ၿပီး မမ်ိဳးဥ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ႔ရင္ ၎မ်ိဳးဥက သေႏၶေအာင္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ မမ်ိဳးဥကို ေရာက္ရွိရန္ ၾကာခ်ိန္ (၁၀) နာရီမွာ သုတ္ေကာင္အေရအတြက္ (၄၀၀) ထဲမွ တစ္ေကာင္သာ မ်ိဳးဥရဲ႕ အျပင္ဘက္အေျမွးပါး နံရံ ကို ျဖတ္ၿပီး အတြင္းသို႔  ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္(၂)ပတ္ ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သေႏၶသားေလာင္း ေပါင္းစပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္

ေနာက္ထပ္ (၁၀) နာရီ မွ (၃၀) နာရီအၾကာ သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ တို႔ေပါင္းသြားျပီး ၎တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးရိုးဗီဇ လကၡဏာမ်ားပါ ေရာေႏွာေပါင္းစည္းသြားပါတယ္။ တကယ္လို႔  သုတ္ေကာင္မွာ Y chromosome ပါဝင္ခဲ႔လွ်င္ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးသည္ ေယာကၤ်ားေလး ျဖစ္ႏို္င္ျပီး X chromosome ပါဝင္ခဲ႔လွ်င္ေတာ့ မိန္းကေလး ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

သားအိမ္ျပြန္မွ သားအိမ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ (၃) ရက္မွ (၄) ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ သေႏၶေအာင္ျပီး ျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးဥက တူညီတဲ့ဆဲလ္ (၁၆) ခု အျဖစ္ ကြဲထြက္သြားပါတယ္။ ဒါက သားအိမ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တာနဲ႔ ပံုသ႑ာန္ရွိတဲ့ သက္ရွိ အစိုင္အခဲ morula တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး ခၚေဝၚႏိုင္ပါတယ္။ ၁ရက္၊ ၂  ရက္ခန္႔ အၾကာတြင္ သားအိမ္အျပင္ဘက္ နံရံသို႔ စတင္ထိုးေဖာက္ျပီး အရြယ္အစား ႀကီးထြားလာကာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။

ဒီအခ်ိန္မွာ blastocyst သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဖြံ႕ျဖိဳးေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ကေလးက ေဘာလံုးႏွင့္တူတဲ့ ဆဲလ္ အလံုးတစ္ခု သာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အတြင္းဘက္ရွိ ဆဲလ္အစိုင္အခဲေတြက သေႏၶသားေလာင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီး ဒါကိုကာကြယ္ရန္ ေရျမႊာအိတ္ တစ္ခုလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အျပင္ဘက္ပိုင္း ဆဲလ္မွာေတာ့ ပန္ကိတ္ပံုသ႑ာန္ ခ်က္ႀကိဳး အျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီး သေႏၶသားေလာင္းထံကို လုိအပ္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရျဖစ္ေစတဲ့ စားစရာမ်ားကို ၎မွတစ္ဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျပီး စြန္႔ထုတ္လုိက္တဲ့ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အေဝးသို႔ ယူေဆာင္ သြားပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ဘယ္နည္းလမ္းကိုမဆို အသံုးျပဳၿပီး သေႏၶတည္စဥ္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးေရာက္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ္အေဖာ္ႏွင့္အတူ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသင့္ပါတယ္။ သေႏၶမေအာင္ေသးမီ အခ်ိန္အထိ အမ်ားအားျဖင့္ (၁) ရက္ ခန္႔သာၾကာျမင့္တတ္သည္။ ဒါမွသာ သုတ္ေကာင္က သေႏၶသားျပြန္မွ တစ္ဆင့္ မ်ိဳးဥ အတြင္းဝင္ေရာက္ျပီး သေႏၶေအာင္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥတို႔ ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတြင္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္္ အေရးၾကီးေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေလ႔အက်င့္မ်ားကို  ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးသင့္ပါ။ ဒါေတြပ Folic acid ႏွင့္ ပံုမွန္စားေနက် အစာအာဟာရ မ်ားရရွိရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးပါတယ္။

ေန႔စဥ္ ဗီတာမင္ကို ေသာက္သံုးေပးျခင္းအျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္း ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့  အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။

  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာ စားေသာက္ျခင္း
  • ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေလ႔က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးျခင္း
  • စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
  • ဝိုင္အရက္ႏွင့္ကဖိန္းဓာတ္ေသာက္သံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးရွိေစနိုင္သည္သာမက ကိုယ္ဝန္ရွိလာတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္း အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။

Kalay.com.mm မှ ရေးသားဖော်ပြနေသော ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် Website နှင့် Social Media များမှ Facebook Page များအတွက် ပြန်လည်ကူးယူခြင်း၊ ဆင်တူယိုးမှား ဖော်ပြခြင်းများ မပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
From Kalay with



Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles