ကိုယ့္သားသမီးကို တျခားသားသမီးနဲ႔ မႏိႈင္းယွဥ္မိေစဖို႔

by: Nang Htwe
 0 comments  0 love

မၾကာခဏ ႏိႈင္းယွဥ္ခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ လိုတာထက္ ပိုရွက္တတ္လာပါတယ္။ လူၾကားထဲမသြားခ်င္တာနဲ႔ လူေတာမတိုးတာေတြ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာပါတယ္။

တခါတရံမွာ ကေလးငယ္ကို ႀကိဳးစားလိုစိတ္ျမင့္လာဖို႔အတြက္ တျခားကေလးေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ဆံုးမတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါက မွားယြင္းေနပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြကို တျခားကေလးငယ္ေတြနဲ႔ မၾကာခဏ ယွဥ္ေနမယ္ဆုိရင္ ကေလးငယ္မွာ ျပႆနာေတြ ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီတဲ့ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔မရပါဘူး။

တခါတရံမွာ ကေလးငယ္ကို ႀကိဳးစားလိုစိတ္ျမင့္လာဖို႔အတြက္ တျခားကေလးေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ဆံုးမတတ္ၾကပါတယ္ (Photo by AllMomDoes)

သားသားမီးမီးေလးေတြကို တျခားကေလးငယ္ေတြနဲ႔ မၾကာခဏ ႏိႈင္းယွဥ္ေနမယ္ဆိုရင္

(၁) ဖိအား

မၾကခဏ ႏိႈင္းယွဥ္ခံေနရမယ္ဆုိရင္ ဖိအားေတြ မ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ပူပန္တာေတြ၊ အိပ္မေပ်ာ္တာေတြနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

(၂) ေလးစားမႈ

ကေလးငယ္ေတြမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေလးစားမႈ နည္းလာႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ပညာေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

မၾကခဏ ႏိႈင္းယွဥ္ခံေနရမယ္ဆုိရင္ ဖိအားေတြ မ်ားလာႏိုင္ပါတယ္ (Photo by GoParento)

(၃) ယံုၾကည္မႈ

ကေလးငယ္ေတြမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ နည္းလာပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈနည္းလာတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကလည္း က်လာပါတယ္။

(၄) ရွက္တတ္ျခင္း

မၾကာခဏ ႏိႈင္းယွဥ္ခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ လိုတာထက္ ပိုရွက္တတ္လာပါတယ္။ လူၾကားထဲမသြားခ်င္တာနဲ႔ လူေတာမတိုးတာေတြ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာပါတယ္။

(၅) အတူတူကစားျခင္း

အႏိႈင္းယွဥ္ခံရတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ဆိုဟာဆိုရင္ အတူတူကစားဖို႔ ဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း ခက္ခဲလာပါတယ္။ အရင္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ရင္းႏွီးရင္းႏွီး ႏိႈင္းယွဥ္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ခင္မင္မႈေတြနည္းလာပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေပၚ တစ္ေယာက္ မနာလိုစိတ္နဲ႔ မုန္းတီးစိတ္ေတြ တိုးလာပါတယ္။

(၆) ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနည္းလာျခင္း

မၾကာခဏ ႏိႈင္းယွဥ္ခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ ေပ်ာ္႐ြင္မႈေတြ နည္းလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြဲေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခံရတယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ နည္းသြားပါတယ္။

(၇) ၿပိဳင္ဆိုင္ေစျခင္း

ေမေမေဖေဖတုိ႔က ကေလးငယ္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္ တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ေျပာေပးမယ့္လည္း ကေလးငယ္ရဲ႕ စိတ္ခံစားထဲမွာေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ၊ က်ီစားလန္႔စား ျဖစ္တာေတြနဲ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြသာ တိုးလာေစပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို တျခားကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တာက ေကာင္းတဲ့ရလာဒ္ေတြထက္ စိတ္ဒဏ္ရာေတြသာ ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္းကို Kalay ကေန ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

From Kalay with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
x