ခံစားခ်က္ထိရွလြယ္တဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္မလဲ

by: Nang Htwe
 0 comments  0 love

ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဆံုးမမႈေတြက သူတို႔ေလးေတြကို စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစၿပီး ပိုဆိုးလာႏုိင္ပါတယ္

စိတ္ခံစားခ်က္ႏုနယ္တဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြက ထိရွလြယ္ပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ႏုနယ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ မၾကာခဏ ငိုတာနဲ႔ ေဒါသထြက္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတုိ႔ရဲ႕ သားသားမီးမီးေလးေတြ စိတ္ခံစားခ်က္ထိရွလြယ္ေနၿပီဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုသားသားမီးမီးေလးေတြကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္တမ္းဆံုးမလို႔မရပါဘူး။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဆံုးမမႈေတြက သူတို႔ေလးေတြကို စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစၿပီး ပိုဆိုးလာႏုိင္ပါတယ္။

ဘုရားရွိခိုးတာနဲ႔ တရားထိုင္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားပါ (Photo by Twitter)

စိတ္ခံစားခ်က္ ထိရွလြယ္တဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဒီလိုဂ႐ုစိုက္ၾကမယ္

၁။ ေလ့က်င့္ခန္း

ၾကြက္သားသန္စြမ္းေစတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မၾကာခဏေလ့က်င့္ေပးပါ။ သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ဖို႔ လမ္းညႊန္ေပးပါ။ ဖိအားေပးတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ေမေမေဖေဖ သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူတူ ေန႔တိုင္းေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားေပးပါ။ ႏွလံုးအားေကာင္းေစမယ့္ ေလ့က်င့္ေတြကို ကစားေပးပါ။ ဥပမာ- ခုန္ျခင္း၊ ေျပးျခင္းနဲ႔ ထိုင္ထေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း။

ၾကြက္သားသန္စြမ္းေစတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မၾကာခဏေလ့က်င့္ေပးပါ (Photo by youtube)

၂။ ေဆြးေႏြးျခင္း

သားသားမီးမီးေလးေတြကို စိတ္ထိခိုက္ေစတဲ့ ကိစၥေတြကို ေမေမေဖေဖတုိ႔က သူတို႔ေလးနဲ႔အတူတူေျဖရွင္းေပးရပါမယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြကို ရွင္းရွင္းနားလည္ သေဘာက္ေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပေပးပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြ နားလည္ႏုိင္မယ့္ စကားလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳေပးဖို႔လိုပါတယ္။

၃။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴေစျခင္း

စိတ္ခံစားခ်က္ ထိရွေစတဲ့ ျပႆေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရၿပီဆုိရင္ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔  ေလကို အသကျ္ပင္းျပင္း႐ွဴထုတ္ဖို႔ သင္ၾကားေပးပါ။ ဘုရားရွိခိုးတာနဲ႔ တရားထိုင္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားပါ။

၄။ အကၡရာ ဂဏန္းမ်ားေရတြက္ျခင္း

ျပႆနာေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ထိရွမႈေတြမျဖစ္ေအာင္ သခ်ာၤဂဏန္းေတြကို ေရတြက္ဖို႔ လမ္းညႊန္ေပးပါ။ (၁)ကေန (၁၀၀)ထိေရတြက္ေပးဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၅။ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ ဟာသအစီအစဥ္ၾကည့္ျခင္း

စိတ္ခံစားခ်က္ ထိရွတာေတြေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔အတြက္ သီခ်င္းနားေထာင္တာနဲ႔ ဟာသအစီအစီအစဥ္ေတြ ၾကည့္တာကိုလည္း သားသားမီးမီးေလးေတြကို ေလ့က်င့္ေပးထားပါ။

စိတ္ထိရွလြယ္တဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ႐ိုက္နက္ဆံုမတာမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဖို႔ Kalay ကေန သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

From Kalay with

Tag: Calm Downrunwalk

Comments

0 comments
Latest video