ကေလးငယ္ေလး ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔ အေရးႀကီးဆံုး ရက္ေပါင္း(၁၀၀၀)

by: Nang Htwe
 0 comments  0 love

သေႏၶသားဘဝမွသည္ အသက္(၂)ႏွစ္မျပည့္မီကာလအတြင္း အာဟာရေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေရးႀကီးေန႔ရက္ေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္စေဆာင္ခ်ိန္ကစၿပီး အသက္(၂)ႏွစ္အထိ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန အမ်ိဳးသားအာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ သုေတသနဌာနခြဲ မွ ထုတ္ေဝထားတာကို Kalay ကေန ေမေမတို႔အတြက္ ေျပာျပေပးမယ္ေနာ္။

အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ ကေလးငယ္ဟာ အရပ္ျမင့္ေစၿပီး ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္ (Photo by First 1000 Days)

ဘဝေရွ႕ေဆာင္ ရက္တစ္ေထာင္ အနာဂါတ္အတြက္ အလင္းေရာင္

သေႏၶသားဘဝမွသည္ အသက္(၂)ႏွစ္မျပည့္မီကာလအတြင္း အာဟာရေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပိုမုိျမဳပ္ႏွံအေလးေပး

 • အစားမွ အာဟာရ ရရွိမႈ မလံုေလာက္ဘဲ ကာလတာရွည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ပါက အရပ္ ပုညွက္ႏိုင္ပါသည္။
 • အရပ္ျမင့္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ဥာဏ္ရည္ပို၍ ထက္ျမက္ႏိုင္ပါသည္။
 • မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ား အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါက အဆမ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရရွိပါသည္။

ေဒသတြင္းရွိ ကေလးမ်ား အာဟာရျပည့္ဝမွ်တပါမွ

 • ကေလးမ်ား နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ ေသဆံုးမႈေလ်ာ့နည္းမည္။
 • ပညာတတ္ေျမာက္ႏႈန္း ျမင့္မားမည္။
 • ကုန္ထုတ္လုပ္စြမ္းအား တိုးတက္ျမင့္မား၍ လူမႈစီးပြားတိုးျမွင့္ေစပါမည္။
 • ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မည္။

အာဟာရျပည့္ဝေစရန္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ အခ်က္မ်ား

 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္မွန္မွန္ခ်ိန္၍ ႀကီးထြားမႈ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
 • ဗီတာမင္ ‘ေအ’ ျဖည့္စြက္တိုက္ေကၽြးျခင္း
 • သန္႔ရွင္းမႈ ဂ႐ုျပဳျခင္း
 • သန္ခ်ေဆး တိုက္ေကၽြးျခင္း
 • ေရာဂါျဖစ္ပါက ထိေရာက္စြာ ကုသျခင္း
 • အိမ္ျခံသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝ ေစာင့္ေရွာက္ၾက

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ အာဟာရျပည့္ဝမွ

 • လေစ့၍ ေပါင္ျပည့္ေသာ ကေလးေမြးဖြားမည္။
 • ကေလးက်န္းမာမည္။
 • အရပ္ျမင့္၍ သန္စြမ္းမည္။
 • ဥာဏ္ရည္ေကာင္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးကာလ

 • ကိုယ္ဝန္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူပါ။
 • သံဓါတ္ႏွင့္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ ေဆး ပံုမွန္ေသာက္ပါ။
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အစားပိုစားပါ။ အစားမေရွာင္ပါႏွင့္။
 • အိုင္အိုဒင္းဆား စားသံုးပါ။
 • သန္႔ရွင္းစြာ ျပင္ဆင္၊ ခ်က္ျပဳတ္၊ စားသံုးပါ။
 • ႏို႔တိုက္မိခင္ဘဝ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ထက္ အစာပိုစားပါ။

ကေလးသူငယ္အာဟာရ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾက

ကေလးသူငယ္ အာဟာရျပည့္ဝပါမွ

 • က်န္းမာသန္စြမ္းမည္။
 • အရပ္ျမင့္မည္။
 • ဥာဏ္ရည္ ထက္၍ စာေတာ္မည္။

ေျခာက္လေအာက္ကေလး၊ မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးတည္းေပး

မိခင္ႏို႔ကို မီးဖြားၿပီး (၁)နာရီအတြင္း(ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေစာ)တိုက္ပါ

 • ႏို႔ထြက္မ်ားမည္။ ႏို႔ တင္းလြန္းျခင္း၊ ႏို႔ ေၾကာင္းပိတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည္။
 • မီးဖြားၿပီး ေသြးသြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည္။

ႏို႔ ဦးရည္တိုက္ပါ

 • အာဟာရဓါတ္ ၾကြယ္ဝသည္။
 • ေရာဂါကာကြယ္သည့္ ဓါတ္မ်ားပါဝင္သည္။

အသက္(၆)လ အထိ မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးတည္း တိုက္ပါ

 • ကေလးအတြက္ အာဟာရလံုေလာက္သည္။
 • မိခင္ႏွင့္ ကေလးခ်စ္ခင္ တြယ္တာေစသည္။
 • ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ အျခားကင္ဆာမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္သည္။
 • သားဆက္ျခားသည္။

ေျခာက္လေက်ာ္ကေလး၊ ျဖည့္စြက္အစာေကၽြး

ကေလးအသက္(၆)လျပည့္လွ်င္

 • မိခင္ႏို႔ မွ ကေလးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အင္အားႏွင့္ အာဟာရဓါတ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။
 • ႀကီးထြားမႈ အျမန္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 • အဖက္ကို မ်ိဳရန္၊ အစာေခ်ရန္လည္း အသင့္ျဖစ္လာသည္။
 • အသက္(၆)လ ျပည့္မွ စ၍ အာဟာရၾကြယ္ဝေသာ အစာမ်ိဳးစံုျဖည့္စြက္စာ ေကၽြးရင္း မိခင္ႏို႔ကို အသက္(၂)ႏွစ္ခန္႔အထိ တိုက္ေကၽြးပါ။
 • အသား၊ ငါး၊ ဥမ်ား (အတံုးေသးေလးမ်ား တံုးၿပီး) က်က္ေအာင္ ခ်က္ပါ။
 • ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ သစ္သီးဝလံမ်ား ေကၽြးပါ။
 • အိုင္အိုဒင္းဆား စားသံုးပါ။
 • သန္႔ရွင္း၍ ေဘးဥပါဒ္ကင္းေအာင္ ျပင္ဆင္/ခ်က္ျပဳတ္/သိမ္းဆည္း/ေကၽြးေမြးပါ။
 • စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ စားခ်င္ေအာင္ေကၽြးပါ။
 • ကေလးေနမေကာင္းစဥ္ အစာ၊ မိခင္ႏို႔ ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးပါ။
 • နာလန္ထတြင္ အစာပို၍ေကၽြးပါ။
 • အသက္(၁)ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ မိသားစု ထမင္းဝိုင္းမွ ထမင္းႏွင့္ ဟင္းကို (အပူအစပ္မွ လြဲ၍) စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

ေမေမတို႔ေရ ကေလးငယ္ရဲ႕ အနာဂါတ္သာယာလွပဖို႔အတြက္ အာဟာရျပည့္ဝမႈက အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာကေန ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို Kalay ကေန ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From Kalay with

Tag: 1000 daysbabyimportant

Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
x