သားသားမီးမီးေလးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးပံုမွန္စစ္ေပးရန္လိုအပ္

by: Nang Htwe
 1 comments  0 love

သားသားမီးမီးေလးေတြ ပံုမွန္ႀကီးထြားဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ ရွိမရွိ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ကာကြယ္ေဆးကိုလည္း ပံုမွန္ထိုးေပးရပါမယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြ ပံုမွန္ႀကီးထြားဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ ရွိမရွိ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ေမြးကင္းစကေန အသက္(၁)ႏွစ္အတြင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ အျမန္ဆံုးအ႐ြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြကို မိခင္ႏို႔အျပည့္အဝ တုိက္ေကၽြးဖို႔လိုပါတယ္။ မိခင္ႏို႔မွာ သားသားမီးမီးေလးတို႔ကို ကိုယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းေစၿပီး ေရာဂါပိုးေတြကူးစက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြဟာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားနည္းတဲ့အတြက္ အေအးမိ၊ႏွာေစးနဲ႔ တျခားကူးစက္ေရာဂါေတြ ဝင္လြယ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတုိ႔အေနနဲ႔ မိခင္ႏို႔ကို အျပည့္အဝတိုက္ေကၽြးဖို႔လိုၿပီး က်န္းမာေရးကို ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးဖုိ႔လိုပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြ ပံုမွန္ႀကီးထြားဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ ရွိမရွိ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္ (Photo by pxleyes)

သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ဘယ္အသက္အရြယ္မွာ ေဆးစစ္ေပးသင့္တာလဲ

ေမြးဖြားၿပီး အသက္(၃)ရက္ကေန (၅)ရက္ အတြင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆးစစ္သင့္ပါတယ္။ အသက္(၁)လ၊ (၂)လ၊ (၄)လ၊ (၆)လ၊ (၉)လ၊ (၁၂)လ၊ (၁၅)လ၊ (၁၈)လ၊ (၂၄)လ တို႔မွာ ထပ္မံ ေဆးစစ္သင့္ပါတယ္။

  • အသက္(၃)ရက္ကေန (၅)ရက္အတြင္း သားသားမီးမီးေလးေတြ ေမေမတို႔ရဲ႕ မိခင္ႏို႔ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ စို႔ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကပါတယ္။
  • အသက္(၁)လမွာေတာ့ တီဘီေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးရၿပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။
  • အသက္(၂)လမွာေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရွိမရွိ အျပဳအမူေတြကို စစ္ေဆးေပးပါတယ္။
  • အသက္ (၄)လမွာေတာ့ ေသြးအားနည္းတာေတြ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါတယ္။
  • အသက္ (၆)လမွာေတာ့ တီဘီေရာဂါကို အဓိကထား စစ္ေဆးၾကပါတယ္။ တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားတဲ့ ရာသီမွာဆိုရင္ေတာ့ တုပ္ေကြးရွိမရွိ စစ္ေဆးပါတယ္။
  • အသက္ (၉)လမွာေတာ့ သားသားမီးမီးတို႔ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေတြကို စစ္ေဆးပါတယ္။
  • အသက္ (၁၂)လမွာေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရွိမရွိကို စစ္ေဆးပါတယ္။
  • အသက္ (၁၅) လမွာေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေတြကို စစ္ေဆးပါတယ္။
  • အသက္ (၁၈)လမွာေတာ့ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးပါတယ္။
  • အသက္ (၂၄)လမွာေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အထီးက်န္ေဝဒနာ ရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးပါတယ္။

ေမြးကင္စကေန အသက္(၁)ႏွစ္အတြင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ အျမန္ဆံုးအ႐ြယ္ျဖစ္ပါတယ္ (Photo by pxleyes)

သတိထားရမွာက

ေမေမေဖေဖတို႔ သတိထားရမွာက သားသားမီးမီးေလးေတြကို အသက္အရြယ္အလိုက္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးေပးဖို႔ပါ။ အသက္အရြယ္လိုက္ ကာကြယ္ေဆး ပံုမွန္ထုိုးေပးတာနဲ႔ ေဆးပံုမွန္စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ Kalay ကေန တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

From Kalay with

Tag: babycheck upschedule

Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
x