ေဘဘီေလးေတြအတြက္ အဂၤလိပ္နာမည္လွလွ ဘယ္လုိေ႐ြးခ်ယ္မလဲ

by: Nang Htwe
 0 comments  0 love

သားသားမီးမီးေလးေတြကို အဂၤလိပ္နာမည္လွလွေလးေတြ ေပးခ်င္တဲ့ ေမေမတုိ႔အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ နာမည္(၁၀၀)ေက်ာ္ကို kalay ကေန ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ျမန္မာနာမည္ေလးေတြအျပင္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အဂၤလိပ္နာမည္ေလးေတြေပးခ်င္တဲ့ ေမေမေတြရွိလား။ ဆယ္လီေတြရဲ႕ သားသားမီးမီးေလးေတြ အိမ္မွာေခၚတဲ့ နာမည္ကို အဂၤလိပ္လိုေပးထားၾကတာ သတိထားမိမွာပါ။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အဂၤလိပ္နာမည္ေလးေတြကို အိမ္ေခၚနာမည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သလို အင္တာေနရွင္နယ္ မူႀကိဳေတြနဲ႔ ေက်ာင္းထားတဲ့အခါမွာလည္း အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ ေမေမတုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္ေပးဖို႔ အတြက္ အဂၤလိပ္နာမည္လွလွေလးေတြကို Kalay ကေန ေျပာျပေပးမယ္ေနာ္။

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အဂၤလိပ္နာမည္ေလးေတြကို အိမ္ေခၚနာမည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သလို အင္တာေနရွင္နယ္ မူႀကိဳေတြနဲ႔ ေက်ာင္းထားတဲ့အခါမွာလည္း အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္ (Photo by Daily Star)

သားသားေလးေတြအတြက္ အမ်ားဆံုးေပးျဖစ္တဲ့ နာမည္(၅)ခုကေတာ့

(၁) Oliver

(၂) Harry

(၃) George

(၄) Noah နဲ႔

(၅) Jack တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

မီးမီးေလးေတြကို အမ်ားဆံုးေပးျဖစ္တဲ့ နာမည္(၅)ခုကေတာ့

(၁) Olivia

(၂) Amelia

(၃) Isla

(၄) Ava နဲ႔

(၅) Emily တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အမ်ားဆံုးေပးျဖစ္ၾကတဲ့ နာမည္ေတြပါ။ သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ ေမေမတုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္လို႔ရေအာင္ အဂၤလိပ္နာမည္ (၁၀၀) ေက်ာ္ကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

ေမေမတုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္ေပးဖို႔ အတြက္ အဂၤလိပ္နာမည္လွလွေလးေတြကို Kalay ကေန ေျပာျပေပးမယ္ေနာ္ (Photo by ABC News)

သားသားေလးတို႔အတြက္ အဂၤလိပ္နာမည္ (၁၀၀)

(၁) OLIVER  (၂) HARRY (၃) GEORGE (၄)NOAH (၅) JACK (၆) JACOB (၇) LEO  (၈) OSCAR (၉) CHARLIE (၁၀) MUHAMMAD (၁၁) WILLIAM (၁၂) ALFIE (၁၃) HENRY (၁၄) THOMAS (၁၅) JOSHUA (၁၆) FREDDIE (၁၇) JAMES (၁၈) ARCHIE  (၁၉) ARTHUR (၂၀) LOGAN (၂၁) THEO  (၂၂) ALEXANDER (၂၃) EDWARD (၂၄) ISAAC (၂၅) LUCAS (၂၆) ETHAN (၂၇) MAX (၂၈) JOSEPH (၂၉) SAMUEL (၃၀) MOHAMMED (၃၁) FINLEY (၃၂) DANIEL (၃၃) BENJAMIN (၃၄) HARRISON (၃၅) SEBASTIAN (၃၆) ADAM (၃၇) MASON (၃၈) THEODORE (၃၉) TEDDY (၄၀) DYLAN (၄၁) ELIJAH (၄၂) ARLO (၄၃) RILEY (၄၄) DAVID (၄၅) ZACHARY (၄၆) LOUIE (၄၇) TOBY (၄၈) HUGO (၄၉) REUBEN (၅၀) JUDE (၅၁) REGGIE (၅၂) JAXON (၅၃) HARLEY (၅၄) RORY (၅၅) LUCA (၅၆) JAKE (၅၇) ALBIE (၅၈) JENSON (၅၉) ALBERT (၆၀) FRANKIE (၆၁) TOMMY (၆၂) CARTER (၆၃) RONNIE (၆၄) GABRIEL (၆၅) BOBBY (၆၆) HARVEY (၆၇) MATTHEW (၆၈) MICHAEL (၆၉) ELLIOT (၇၀) STANLEY (၇၁) JAYDEN (၇၂) FREDERICK (၇၃) CHARLES (၇၄) JACKSON (၇၅) ROMAN (၇၆) LUKE (၇၇) CALEB (၇၈) HUNTER (၇၉) MOHAMMAD  (၈၀) ELLIOT (၈၁) EZRA (၈၂) LOUIS (၈၃) RYAN (၈၄) BLAKE (၈၅) LEWIS (၈၆) DE

FREYA

ER  (၈၇) OLLIE (၈၈) NATHAN (၈၉) ELLIS (၉၀) JESSE (၉၁) LIAM (၉၂) ALEX (၉၃) KAI (၉၄) IBRAHIM (၉၅) TYLER (၉၆) FINN (၉၇) AUSTIN  (၉၈) LEON (၉၉) RALPH (၁၀၀)FELIX

မီးမီးေလးေတြအတြက္ အဂၤလိပ္နာမည္ (၁၀၀)

(၁) OLIVIA (၂) AMELIA  (၃) ISLA (၄) AVA (၅) EMILY (၆) ISABELLA (၇) MIA (၈) POPPY (၉) ELLA (၁၀) LILY (၁၁) SOPHIA (၁၂) CHARLOTTE  (၁၃) GRACE (၁၄) EVIE  (၁၅) JESSICA (၁၆) SOPHIE (၁၇) ALICE (၁၈) DAISY (၁၉) FLORENCE (၂၀) FREYA (၂၁) PHOEBE (၂၂) EVELYN (၂၃) SIENNA (၂၄) ISABELLE (၂၅) IVY (၂၆) WILLOW (၂၇) MATILDA (၂၈) ELSIE (၂၉) RUBY (၃၀) SCARLETT (၃၁) SOFIA (၃၂) CHLOE (၃၃) EVA (၃၄) HARPER (၃၅) ROSIE (၃၆) EMILIA (၃၇) MILLIE (၃၈) LAYLA (၃၉) IMOGEN (၄၀) MAYA (၄၁) ELIZA (၄၂) ESME (၄၃) LOLA (၄၄) ELIZABETH (၄၅) ERIN (၄၆) MAISIE (၄၇) ARIA (၄၈) LUNA (၄၉) LUCY (၅၀) ELLIE (၅၁) HARRIET (၅၂) EMMA (၅၃) THEA (၅၄) ELEANOR (၅၅) PENELOPE (၅၆) HOLLY (၅၇) HANNAH (၅၈) MOLLY (၅၉) BELLA (၆၀) ROSE (၆၁) AMBER (၆၂) VIOLET (၆၃) GEORGIA (၆၄) LILLY (၆၅) JASMINE (၆၆) DARCIE (၆၇) NANCY (၆၈) ANNABELLE (၆၉) LOTTIE (၇၀) ZARA (၇၁) MARIA (၇၂) AMELIE (၇၃) ABIGAIL (၇၄) MILA (၇၅) ANNA (၇၆) MARTHA (၇၇) GRACIE (၇၈) MARYAM (၇၉) ROBYN (၈၀) AURORA (၈၁) IRIS (၈၂) SARA (၈၃) ARABELLA (၈၄) BEATRICE (၈၅) HEIDI (၈၆) SUMMER (၈၇) CLARA (၈၈) ORLA (၈၉) FRANCESCA (၉၀) AISHA (၉၁) JULIA (၉၂) DARCEY (၉၃) EDITH (၉၄) VICTORIA (၉၅) BONNIE (၉၆) LYLA (၉၇) DARCY (၉၈) HALLIE (၉၉) LEAH (၁၀၀) MEGAN

ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ အဂၤလိပ္နာမည္လွလွေလးေတြ ေမေမတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးလို႔ရႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း kalay ကေန ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalay.com.mm မွ ေရးသားေဖာ္ျပေနေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ မည္သည့္ Website ႏွင့္ Social Media မ်ားမွ Facebook Page မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကူးယူျခင္း၊ ဆင္တူယိုးမွား ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။
From Kalay with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
x