ေမေမ့ပူတူတူးေလး

by: War War Htwe
 0 comments  1 love

ေမေမ့ဘဝထဲ သမီးေလးေရာက္လာမွ အရာရာတိုင္းဟာ ေဖေဖေမေမတို့အတြက္ျပီးျပည့္စုံေနပါပီကြယ္ ဒါဖေဖေမေမတို့ရဲသမီးေလးအေပၚထားတဲ႕႕ေမတာၲဆိုပိုမွနိမွာေပါ့

Comments

0 comments

Do you have a baby photo you want to share?      Create an album