ပါးေဖာင္းေဖာင္းနဲ႔ Cy Cy ေလး

by: Cyrus Aung
 0 comments  0 love

Cy Cy ကခုမွ ေလးဘက္ေလးသြားေနပါ။

အစားေတြလည္း အမ်ားၾကီးစားပါတယ္။

လည္လည္လည္းသြားခ်င္ပါတယ္။

 

Comments

0 comments

Do you have a baby photo you want to share?      Create an album
Related album
NAN OPTIPRO 3NAN OPTIPRO 3
16/01/2019